انتخاب زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین

 

انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول در اجتماع بزرگ مجاهدین خلق ایران به‌مناسبت پنجاه و دومین سالگرد تأسیس سازمان

PM 10:41:59 1396/6/16

سازمان مجاهدین خلق ایران در اجتماع بزرگ خود که همزمان در تیرانا، برلین، پاریس، زوریخ، استکهلم و لندن برگزار شد، در آغاز پنجاه و سومین سال حیاتش، خواهر مجاهد زهرا مریخی را به اتفاق آراء ...

جزئيات
1

انعکاسها و سایر مطالب

 

پیامهای تبریک اعضای شورای ملی مقاومت به‌مناسبت انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول مجاهدین

AM 7:37:35 1396/6/26

جزئيات

گرامیداشت پنجاه و دومین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق در اورسور اواز

AM 9:53:19 1396/6/25

جزئيات

فعالیت اشرف‌نشانها در بزرگداشت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق و انتخاب مسئول اول

AM 7:54:49 1396/6/25

جزئيات

انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران خواهر مجاهد زهرا مریخی در اجتماع بزرگ مجاهدین جشن پایانی - ویدئو

AM 9:42:46 1396/6/23

جزئيات

پیامهای اعضای شورای ملی مقاومت به‌مناسبت انتخاب خواهر مجاهد زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران

AM 10:00:01 1396/6/22

جزئيات

پیام تبریک سازمان خه‌بات کردستان ایران به‌مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

AM 9:17:21 1396/6/22

جزئيات

انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهر مجاهد زهرا مریخی – سخنرانی مریم رجوی - ویدئو و تصاویر

AM 8:06:27 1396/6/22

جزئيات

پیام مادر رضاییهای شهید به خواهر مجاهد زهرا مریخی

AM 7:27:16 1396/6/22

جزئيات

اولین سخنرانی خواهر مجاهد زهرا مریخی به‌عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین

AM 9:35:35 1396/6/21

جزئيات

انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران – ادای سوگند خواهر مجاهد زهرا مریخی - ویدئو و تصاویر

AM 8:57:37 1396/6/21

جزئيات

تلویزیون اورینت:‌ انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران

AM 7:45:25 1396/6/21

جزئيات

انتخاب مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران خواهر مجاهد زهرا مریخی - گزارشی از شور سوم - ویدئو و تصاویر

AM 7:26:14 1396/6/20

جزئيات
1 2