پالايش اخبار:

صفحه اصلى

فرهنگ و ادبيات

آخرين شعرها و سروده ها و مطالب طنز

با پیشاهنگان بهار

AM 12:37:51 1396/12/28

بهار، رویش ناگزیری‌ که تابلوهای «ممنوع!» را تسخیر می‌کند؛   بهار، نسیمی که سیم‌خاردار را به‌رسمیت نمی‌شناسد؛ بهار، سلام بنفشه از ساقه‌ی برف، آنک نشاط قوس و قزحی بر شانه‌های کوهسار استواری؛   بهار، ...

جزئيات

«امام‌شناسی»...

AM 12:37:51 1396/12/28

چند روز قبل آخوند جنتی در سر قبر خمینی گفت: «ما باید بتوانیم با حضور در دانشگاههای دنیا، رشته امام‌شناسی را حداقل در کشورهای اسلامی و حداکثر در دانشگاههای دیگر راه‌اندازی کنیم...» (۱)   «جنتی» گفتا ...

جزئيات

وقتی که سفره‌های خالی ما نان نداشتند

PM 5:03:30 1396/11/7

وقتی که سفره‌های خالی ما نان نداشتند کی بود گفت قلب حادثه‌ها جان نداشتند؟ آتشفشان برون شد از دهن عاشقان شهر وقتی نشستگان قافله ایمان نداشتند دیدی که شعر سرخ آمد و نوحه سرود شد کی گفت ...

جزئيات

دو کشته از دو دین و دیو دل‌سنگ

AM 11:29:48 1396/11/6

دو خفته در جهان محنت و رنج دو بی‌کس در جهان پر زر و گنج دو آهو، بی‌خرامان و دل تنگ دو کشته از دو دین و دیو دل‌سنگ دو فریاد و دو آه از جان حوا دو آدم، دو فرشته، دو فریبا ...

جزئيات

با قلمی از رنگین کمان

AM 7:34:48 1396/11/2

از پنجره تماشایش کردم کسی را که با قلمی از رنگین کمان روی دیوارهای کوچه‌ی زمستان نوشت بهار می‌آید تماشایش کردم بالهایی از پرستو داشت و برای شاخه‌های یخ زده‌ی درختان خواند از آن زمان برفهای کوچه‌ی ما ...

جزئيات

تو چهره‌ی تمامی آن شور خواستن بودی

PM 5:46:25 1396/10/30

تقدیم به مسعود رجوی به‌خاطر روز آزادی‌اش از زندان شاه زبام خانه‌ی ما هر چه شور و حالی ریخت دوات جوهر شب روی سطح قالی ریخت؟ سیاه شد همه نقشی که سرخ و آبی بود! ز چشمهای ...

جزئيات

تقدیم به «مسعود»

PM 5:43:02 1396/10/30

به‌مناسبت 30دی - م. آزاده امید خلقی که شکر آزادیش شعله‌ورترین خروش است… زیبایی مهربانی در نگاهت که لبریز از طاقت ستبر فدای همه چیز است؛ خلقت را در بلندترین فراز توانستن؛ بی تاب تابش آفتاب تو بر ...

جزئيات

نسلی ملول از دیو و در تکاپوی انسان

AM 8:00:58 1396/10/28

ماه کنعانی من! مسند مصر آن تو شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را (حافظ) پشت پنجره‌های غرور و قیام ایران *** *** بر پنجه شو! رنجبران آزادی‌ را نگاه کن! مژده‌بخشان صحن سمن را! توطئه‌گران و ...

جزئيات

چاووش

PM 4:42:58 1396/10/27

چه شبیه‌اند عزاها بر تن ترمه‌ی این گربه‌نشان مْهر جهان. چه غریب‌اند و غریبانه‌نشین مهرورزان بر و بوم تو ای آزادی. وه چه دلتنگ نشینی سایه‌ی ...

جزئيات

«سیدعلی» در خبرگان…

AM 9:35:41 1396/10/24

سیدعلی روزی به جمع خبرگان گفته بود یک نکته‌یی در آن میان قصه بعد از مرگ آن دجال بود در نظام اوضاع پریشان حال بود عده‌یی گفتند بهر رهبری ما نداریم جز تو شخص بهتری چون شنید قند ...

جزئيات

وقتی مرا در لحظه‌هایش مات می‌کرد

AM 7:39:28 1396/10/23

تقدیم به روح پرفتوح خواهر بزرگوارم، مجاهد صدیق فخری اصفهانیان این زن دو قانون را به من اثبات می‌کرد وقتی مرا در لحظه‌هایش مات می‌کرد می‌شد که قلبت یک پدیده ...

جزئيات

هزار و یک شب دیگر

AM 8:21:17 1396/10/22

در همبستگی با تظاهرات سراسری مردم علیه دیکتاتوری در دی ۹۶ عشقت مگر چه‌ها کرد، ای ناجی شبانه! کاین شعله می‌کشد باز، در جان ما زبانه گر از «هزار و یک ...

جزئيات

زنده‌ باد آزادی

AM 8:13:12 1396/10/22

زنگ‌ها را بزنیم! بدویم، بدویم جنگل مشت شویم! بوزیم، بوزیم ...

جزئيات

گلها نباید پشت در باشند

PM 7:34:14 1396/10/21

گلها نباید پشت در باشند وقتی که فضای کوچه سنگین است از پنجره، گل می‌دهد آواز: شوق و امید و عشق، رنگین است گل، یک گذرواژه ست رمزی سرخ دل، لاله شد وقتی که خونین است از بین ما آن گل‌ترین هامان دشت شقایق ...

جزئيات

الماسهای جوان

PM 10:41:37 1396/10/20

برای جوانان میهن شما دیدید شب آواز می‌خواند؟ ستاره کشته می‌شد باز می‌خواند؟ شما دیدید ابری شادمان را شما دیدید الماسی جوان را شما دیدید بر دیوارها عشق نوشت از قصه‌های دارها عشق شما دیدید میهن گل ...

جزئيات

بانگ قیام…

PM 4:54:56 1396/10/17

آزادی اگر بهر تو ایمان و مرام است برخیز که ایام شکوفای قیام است سرتاسر این خاک ستمدیدهٴ در بند در کار برانداختن اصل نظام است اندر تب و تاب است کنون ملت ایران آمادهٴ سوزاندن این شام ظلام ...

جزئيات

نگاه کن!

PM 3:42:42 1396/10/15

نگاه کن عزیز من! تمام این خروشها برای توست نگاه کن تمام جنب و جوشها برای توست برای آن که زندگی دوباره زندگی شود دوباره بامداد، بامداد دوباره آفتاب، آفتاب دوباره باد، شاد دوباره سفره، رنگ رنگ پدر، ...

جزئيات

من آخر خلق ایرانم

PM 10:55:34 1396/10/14

جهان! بشنو مرا، من خلق خون افشان ایرانم سخن از بود و ممکن هاست، ناممکن نمی‌دانم من ای دنیا! صدای زخمی یک میهن سرخم من از دردی نهان در استخوانها چامه می‌خوانم صدای من، صدای مادران در پشت زندانهاست من ...

جزئيات

میهنت باغ ارم است

PM 6:02:20 1396/10/13

میهنت باغ ارم است با درختانی لرزان از توفان نفسهای زنان! ـ وارثان فقاهت نمرود قرن‌هاست دنبال حوا می‌گردند... ۲۵آذر ۹۶ س.ع.نسیم. ... ...

جزئيات

به پیش.

PM 11:15:09 1396/10/12

فصل خروش و خیزش و عصیان فرا رسید نابودی حکومت شیخان، فرا رسید آتشفشان خشم فروخفته را نگر بنیان‌کنِ بساط فقیهان، فرا رسید در سردی و جمود زمستان نظاره کن گرمای رزم و شوق بهاران فرا رسید آغاز انهدام ...

جزئيات
1 2 3 4 5
رأی من سرنگونی است