Main Menu
صفحه كليپها

تازه ترين كليپها

کارزار دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ - فراخوان به محاکمه مسئولان قتل‌عام ۶۷- ش -۳

تص سری 12پراتیک داخله جنبش دادخواهی  ـ 960526.00_01_44_09.Still002مشاهده كليپ

نمای خبر – چشم‌انداز در آیینهٴ کابینهٴ قبلی

97738مشاهده كليپ

نمای خبر - بررسی کابینه، کشیده شدن شکاف از رأس به بدنه نظام

مطهری علوی ابطحی مشاهده كليپ

کارزار دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ - فراخوان به محاکمه مسئولان قتل‌عام ۶۷- ش -۲

سری11 پراتیک داخله جنبش دادخواهی - 960522.00_04_35_12.Still001مشاهده كليپ

دیدار هیأت عالیرتبه سنای آمریکا با خانم مریم رجوی – تیرانا، ۲۱مرداد ۹۶

2مشاهده كليپ

نمای خبر - روحانی، ادعاها و بن‌بست‌ها

نمای خبر960524.00_12_36_05.Still002مشاهده كليپ

تبیین جهان- قسمت هفتاد

تبیین_جهان_قسمت_هفتاد_نسخه_برای.00_03_29_21.Still001مشاهده كليپ

نصب بنر بزرگ، با شعار عهد آخوندها به‌سر آمده در تهران

اخبار سیمای آزادی1330-960521.00_00_00_00.Still001مشاهده كليپ

نمای خبر - نظام، در پاییز برجام

131626مشاهده كليپ

نمای خبر - آخوندها روضهٴ براندازی می‌خوانند

مهره های رژیممشاهده كليپ

کنفرانس «اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در ...

کنفرانس در پارلمان انگلستان مشاهده كليپ

کنفرانس «اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در ...

کنفرانس در پارلمان انگلستانمشاهده كليپ

کنفرانس بین‌المللی با شرکت شخصیتهای برجسته سیاسی - با مقاومت ایران تغییر رژیم ...

گردهمایی سه روز مقاومت مشاهده كليپ

کنفرانس اقدامات بین‌المللی برای محاکمه مسئولان قتل‌عام 67 با حضور شخصیتها و ...

سنای ایتالیا مشاهده كليپ

تبیین جهان- قسمت شصت و نهم

تبیین جهان-قسمت69-نسخه سنگین.00_03_14_19.Still001مشاهده كليپ

نمای خبر - کابینه و چشم‌انداز

تیتراژ نمای خبر.00_00_44_00.Still005مشاهده كليپ

نمای خبر - مادر مذاکرات

تیتراژ نمای خبر.00_01_21_04.Still004مشاهده كليپ

پنل سوم: تحلیل و بررسی سیاستهای فاشیسم مذهبی – وضعیت ایران و نقش اپوزیسیون ...

3مشاهده كليپ

کارزار دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ - فراخوان به محاکمه مسئولان قتل‌عام زندانیان ...

جنبش دادخواهی قتل‌عام 67مشاهده كليپ

پنل اول: تحلیل و برسی سیاست‌های فاشیسم مذهبی- باز بینی سیاست در قبال دیکتاتوری ...

پنل اولمشاهده كليپ
^