صفحه اصلى

كليپها

  • فعالیت اشرف‌نشانها در شهرهای میهن: مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، زنده‌باد ارتش آزادی، درود بر رجوی